Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Re served


Hypnose er helt ufarlig


Vi bruker ikke Donald-metoden med å «Se meg dyyypt inn i øynene». klienter har da heller ikke noen runde tallerkenøyne underveis.

- Det verste som kan skje i hypnose er at du sovner! sier Broughton.

Alle med normal intelligens, konsentrasjonsevne og vilje til å følge instruksjoner kan gå inn i hypnose.

Ingen har heller blitt skadet av å ha vært hypnotisert.

- Helle d Broughton


www.hypnotisert.noHYPNOTERAPI


I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn.

Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger.

Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt.

Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid (nå), vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på glemte erfaringer og dyptliggende instinkter.


Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt (du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til). Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker jo større er sjansene for å oppnå det vi ønsker.


Når disse to sinnene er i "kontakt" vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik at vi kan få fordelaktige endringer til å skje, og fra det ubevisste til det bevisste, slik at vi lettere kan erindre ting som er relevant for vår sinnstilstand, eller finne en måte å løse konflikter som har dukket opp.


Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose, fordi begge våre sinnstilstander gjør det de vanligvis gjør.

Under hypnose gjør de imidlertid det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen.

Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet.


Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til endringer, enten det dreier seg om spisevaner, røykeslutt eller andre områder.


’’ Hypnose (fra gresk ''hypnos'', søvn) er en metode for å sette et menneske i en hypnotisk tilstand som kjennetegnes endring i den ordinære bevisstheten. Hypnose er et verktøy for å danne forslagsmottakelighet i tankene, lar individer å overstyre de hindringene som holder han tilbake i livet. Hypnose lar også individene å slappe av. I prosessen, vil tensjoner og dagens anstrengelse forsvinne, gjennom hypnose vil konsentrasjon og mentalsk bevissthet bli hevdet. Du blir aldri ubevisst eller faller i søvn, når du er i hypnose. I stedet er du mer mentalsk bevisst, og sansene dine er skarpere. Stemmer rundt deg kan høres høyere enn vanlig, fordi din hørsel blir hypersensitiv i hypnosetilstand.

Hypnose blir dannet med ord. Ord påvirker oss til et punkt, hvor de kan gjøre oss sinte, søvnige, eller de kan stimulere egosensitivitet i vår kropp. Vi kan føle tunghet eller letthet, mye varme eller kulde. Søvnighet og avslapping vil ofte finne sted.

Når en person entrer hypnose, visse fysiske endringer begynner å finne sted. Du vil legge merke til at pustingen blir dyp, mild og rytmisk. Lepper og halsen blir tørr, og du får trang for å svelge.

Armene dine, beina og hele kroppen begynner å føles tyngre, hode ditt begynner å senke ned, og øyevippene dine begynner å flagre eller blunke, mens du føler døsig pulsering av å nærme deg søvnen.

Du vil konsentrere deg på hypnotisørens stemme, og når du entrer hypnose, er du ikke bare bevisst på hypnotisørens stemme, men også lyder rundt deg, som høres ut som de er høyere enn vanlig. Mange tanker passerer gjennom hodet ditt, til og med mange spørsmål som når du ellers ikke er i hypnose. Du kommer til å føle deg fysisk avslappet, du vil føle noe tunghet eller letthet, tomhet eller kribling i kroppen, men det viktige er at, selv om disse tankene kommer inni hodet ditt, vil du miste lysten til å sette deg i mot forslag og instruksen som hypnotisøren gir deg, fordi du virkelig ikke ønsker å åpne øynene dine eller å bevege deg ut av stolen i samme tid. ’’